AKTUALITY


Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet s.r.o. („STL plynovodu a plynovodních přípojek, stavba číslo 8800090434, pro truhlárnu v rámci rekonstrukce farmy“)

6. 5. 2019

ÚD - Ostatní

Platí pro: Celou obec

  Prosím čekejte...