Služby

Kulturní dům

Pronájem prostor a vybavení kulturního domu (Záloha 1.000 Kč)

(úhrada do týdne po ukončení akce)

230517-150358.png (13 KB)

Úklid provádní nájemník.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Cena je uvedena včetně spotřeby.

obecní úřad

230517-150040.png (18 KB)

Obecní úřad si vyhrazuje právo na:

  • syntaktické a stylistické korektury rozhlasové relace bez předchozího projednání se zadavatelem,
  • obsahové korektury relace po projednání se zadavatelem (nesouhlasí-li zadavatel s obsahovou korekturou relace, má právo relaci stáhnout s nárokem na vrácení peněz)
  • odmítnout relaci, jestliže odporuje dobrým mravům a zvyklostem, obsahuje vulgarrismy, je jakkoliv politicky zaměřená
  • v případě požadavku opakování relace platí dohodnutý text a konečná cena je stanovena násobkem počtu rozhlasových relací, maximální délka hlášení je 4 řádky (písmo Calibri, velikost 11)
  • zveřejnění na informační desce 50 Kč/týden

230517-145855.png (315 KB)

sběrný dvůr

Otevřeno každou sobotu od 10:00 do 11:00 hodin, jinka dle domluvy na telefonu.

Kontaktní osoba:

Vojtěch Bachan

Žádáme občany o maximální třídění odpadu, který odevzdají ve sběrném dvoře!

Poplatek 20kč/ 80l odpadu

Víte jak třídit komunální odpad?

230517-151229.png (834 KB)

Svozy odpadů

  • komunální odpad – čtvtek lichý týden (svoz před 6:00 hod.)
  • papír – první pátek v měsíci
  • plasty – pondělí lichý týden
  • sklo – 3. týden v měsíci
  Prosím čekejte...