Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svoboném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Svárov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4zákona č. 106/1999 Sb., o svoboném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Prosím čekejte...