Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

  • ústně: v kanceláři úřadu
  • písemně: osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:
Obecní úřad Svárov
Svárov 74
687 12 Bílovice

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů, ten naleznete v plném znění na portálu veřejné zprávy, případně si ho můžete stáhnout zde.

Příjem žádostí a dalších podání:

  • elektronicky
  • pozemní poštou
  • osobně na obecním úřadě
  Prosím čekejte...