AKTUALITY


Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

28. 8. 2023

Oznámení obecního úřadu

V rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště, provádí geodetická firma Agroprojekt PSO s.r.o. předvytyčení obvodu pozemkové úpravy. Prosíme obyvatele a vlastníky pozemků v k. ú. Svárov u Uherského Hradiště o to, aby neničili a nepřesouvali kolíky, které firma v rámci tohoto předvytyčení zatlouká. Nejedná se o přesné zaměření pozemků vlastníků, zpřesnění hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy bude probíhat v říjnu tohoto roku. Na toto šetření budou přizváni všichni vlastníci pozemků při obvodu pozemkové úpravy a bude s nimi vše projednáno. Více podrobných informací se vlastníci pozemků a dotčení účastníci pozemkové úpravy dozví na úvodním jednání, které se uskuteční 4. října 2023 na Obecním úřadě ve Svárově.

Platí pro: Celou obec

  Prosím čekejte...