Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění úžít informaci na základě licenční smlouvy.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné sobě nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

  Prosím čekejte...