SLUŽBY

KULTURNÍ DŮM

Pronájem prostor a vybavení kulturního domu (záloha Kč 1.000,–)

(úhrada do týdne po ukončení akce)

 

Úklid provádí nájemník.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je uvedena vč. spotřeby.

 

SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad si vyhrazuje právo na:

  • syntaktické a stylistické korektury rozhlasové relace bez předchozího projednání se zadavatelem,
  • obsahové korektury relace po projednání se zadavatelem (nesouhlasí–li zadavatel s obsahovou korekturou relace, má právo relaci stáhnout s nárokem na vrácení peněz)
  • odmítnout relaci, jestliže odporuje dobrým mravům a zvyklostem, obsahuje vulgarismy, je jakkoli politicky zaměřená.
  • V případě požadavku opakování relace platí dohodnutý text a konečná cena je stanovena násobkem počtu rozhlasových relací. Maximální délka hlášení je 4 řádky (písmo Calibri, velikost 11)
  • Zveřejnění na informační desce ……………………………50,–/týden

 

 

SBĚRNÝ DVŮR

Ve sběrném dvoře platí od 1. dubna letní provoz

Otevřeno každou sobotu od 10.00 – 11.00 hodin, jinak dle domluvy na telefonu

Kontaktní osoba:
JIŘÍ PAVLAČKA; tel. 736 627 765

Žádáme občany o maximální třídění odpadu, který odevzdají ve sběrném dvoře!

kolečka…………………………………………………………………………………………………. 20 Kč

 

VÍTE JAK TŘÍDIT KOMUNÁLNÍ ODPAD?

 

 

SVOZY ODPADŮ

  • komunální odpad – čtvrtek – lichý týden (svoz před 6:00)
  • papír – první pátek v měsíci
  • plasty – pondělí lichý týden
  • sklo – 3.týden v měsíci