ÚŘEDNÍ DESKA 2018

Název

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Soubor

Návrh rozpočtu 2018 2.12.2017 18.12.2017 soubor ke stažení zde
schválený rozpočet 2018 19.12.2017 31.12.2018 soubor ke stažení zde
rozpočet Regionu Za Moravú na rok 2018 5.12.2017 31.12.2018 soubor ke stažení zde
 Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR 2018  –  –  soubor ke stažení zde
rozpočtová změna č.3. 19.12.2017 31.12.2017 soubor ke stažení zde
 Poplatky 2018  –  – soubor ke stažení zde
 Přihlášení psa 2018  –  –  soubor ke stažení zde
 Odhlášení psa 2018  –  –  soubor ke stažení zde
 Dražební vyhláška  6.2.2018  15.3.2018  soubor ke stažení zde
 Veřejné zasedání  15.2.2018  –  soubor ke stažení zde
Výpis ze zasedání zastupitelstva 26.2.2018  5.3.2018 soubor ke stažení zde
 Výběrové řízení – hlavní účetní  12.3.2018  16.3.2018  soubor ke stažení zde
 Závěrečný účet obce 2016  28.6.2017 30.6.2018  soubor ke stažení zde
 Finanční výkaz závěrka 2016  28.6.2017 30.6.2018  soubor ke stažení zde
 Uzávěrka krycí list 2016  28.6.2017 30.6.2018  soubor ke stažení zde
 Závěrka rozvaha 2016  28.6.2017 30.6.2018  soubor ke stažení zde
  Závěrka výkaz zisku a ztráty 2016  28.6.2017 30.6.2018  soubor ke stažení zde
 Závěrka 2016 příloha  28.6.2017  30.6.2018  soubor ke stažení zde
 Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2017  15.3.2018  30.6.2019 soubor ke stažení zde
 Cestovní doklady  21.3.2018  soubor ke stažení zde
 Nové úřední hodiny  5.4.2018  –  soubor ke stažení zde
 Návrh rozpočtu  30. 11. 2017  15. 12. 2017  soubor ke stažení zde
 Rozpočtový výhled    30. 11. 2017  15. 12. 2017  soubor ke stažení zde
 Schválený rozpočet  19. 12. 2017  31. 12. 2018 soubor ke stažení zde
Schválený rozpočtový výhled  19. 12. 2017  31. 12. 2018  soubor ke stažení zde
 Pozvánka na veřejné zasedání  15.5.2018  23.5.2018  soubor ke stažení zde
Návrh rozpočtové změny č.1 7.5.2018 Soubor ke stažení zde
ZU-S010-2017 7.5.2018 soubor ke stažení zde
Návrh závěrečného účtu – region Za Moravů za rok 2017 21.5.2018 návrh závěr. účtu

výkaz fin

zpráva o výsledku hospodaření

Schválená rozpočtová změna č.1 24.5.2018 15.8.2018 Soubor ke stažení zde
Usnesení z II. zastupitelstva 30.5.2018 Soubor ke stažení zde
Záměr pronájmu bytu 11.6.2018 soubor ke stažení zde
Schválený závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2017 20.6.2018 30. 6.2019 schválený závěrečný účet

výkaz fin

zpráva o výsledku hospodaření

Závěrečný účet za rok 2017 24.5.2018 soubor ke stažení zde
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 14.5.2018 18.6.2018 soubor ke stažení zde
Region Za Moravů, rozpočtové opatření č.1/2018 20.6.2018 31.12.2018 soubor ke stažení zde
Obecně závazná vyhláška obce Svárov č.1(2018 4.7.2018 30.7.2018 soubor ke stažení zde
Dražební vyhláška

Návrh rozpočt. opatření 2.2018

7.8.2018

 

1.8.2018

 

22.8.2018

soubor ke stažení zde

Soubor ke stažení zde

Volební komise pro volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. – 6. října 2018 6.8.2018 soubor ke stažení zde
3. veřejné zasedání zastupitelstva

 

Schválená rozpočtová změna č.2

 

Výpis z usnesení 3.  zasedání zastupitelstva

6.8.2018

 

22.8.2018

 

23.8.2018

 

5.11.2018

 

24.9.2018

soubor ke stažení zde

Soubor ke stažení zde

 

soubor ke stažení zde

Závěrečný účet DSO 19.6.2018 31.12.2018 soubor ke stažení zde
Zpráva o přezkoumání hospodaření – KSZ

 

Návrh rozpočt opatření 3.2018

 

Program ustanovující zasupitelstvo

19.6.2018

 

 

10.10.2018

 

22.10.2018

31.12.2018

 

 

5.11.2018

 

5.11.2018

soubor ke stažení zde

 

Soubor ke stažení zde

 

Soubor ke stažení zde

Výpis z usnsení ustanovujícího  zasedání zastupitelstva

 

 

Schválená rozpočtová změna č.3

8.11.2018

 

 

 

5.11.2018

 

 

 

20.12.1018

Soubor ke stažení zde

 

 

Soubor ke stažení zde

Návrh rozpočtu Regionu Za Moravů 2019 16.11.2018 7.1.2019 soubor ke stažení zde
Veřejná vyhláška 19.11.2018 6.12.2018 soubor ke stažení zde
Návrh rozpočtu na rok 2019 3. 12 2018 20.12.2018 soubor ke stažení zde
Schválený rozpočet Regionu Za Moravú 2019 10.12.2018 31.12.2019 Soubor ke stažení zde
Návrh rozpočt opatření 4.2018 3.12.2018 20.12.2018 Soubor ke stažení zde
Program 5. zastupitelstva 11.12.2018 soubor ke stažení zde
Výpis z usnesení 5.  zasedání zastupitelstva 26.12.2018 28.1.2019 Soubor ke stažení zde
Veřejná závazná vyhláška 2 20.12.2018 4.1.2019 soubor ke stažení zde