Poplatky 2022

Poplatky 2022

Výběr místních poplatků proběhne jednorázově:

v hotovosti ve dnech od 28. února do 15. dubna v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu

nebo

UPŘEDNOSTŇUJEME bezhotovostní platbou, kterou je možné provést do 25. dubna 2022 převodem na bankovní účet obce Svárov 11025721/0100 s variabilním symbolem – číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Žádáme občany, kteří vlastní psa, aby vyplnili formulář, který je k dostání v kanceláři OÚ nebo ke stažení na webových stránkách obce a dodali do posledního března 2022.

V případě nejasností s výší poplatku zašlete dotaz na mail: ucetni@obec-svarov.cz